tipy na výlet

Jeskyně

 • Vstupenky do jeskyní se kupují přímo před vstupy do jednotlivých jeskyní.
 • Díky velké popularitě Moravského krasu může být kapacita jeskyní obsazena. Proto doporučujeme všem zájemcům rezervaci vstupenek.
 • Rezervace provádí Ústřední informační služba Skalní mlýn: tel.: +420 516 413 575, e-mail: info@caves.cz

Punkevní jeskyně, propast Macocha

Nejznámější a nejnavštěvovanější jeskyně Moravského krasu, při návštěvě se dostanete až na dno propasti Macocha. Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně. Jako jediné místo v České republice nabízejí plavbu lodičkou po podzemní říčce Punkva. Jeskyně jsou dostupné pěšky, na kole, tak vláčkem ze Skalního mlýnu. Vchod do jeskyně je z Pustého žlebu a je spojen lanovkou s horním parkovištěm u propasti Macocha. Parkoviště na Macoše i na Skalním mlýnu jsou placená.

Kateřinská jeskyně

Asi 300 metrů před spojením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna se v pravém údolním svahu Suchého žlebu otevírá 8 metrů vysoký vchod do Kateřinské jeskyně. Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami.

Návštěvníkům poskytuje vzrušující zážitek nejen prohlídka neobvyklé krápníkové výzdoby, ale především fascinující doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních dutin, které v minulosti vedlo ke vzniku nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu. Hlavní dóm je s rozměry 95 x 44 x 20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu. Mezi nejkrásnější partie patří barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík tvořený vzácnými, několik metrů vysokými hůlkovými stalagmity.

Jeskyně Balcarka

V Ostrově u Macochy představuje svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu a patří právem k vyhledávaným cílům turistických návštěv. 

Jeskyni tvoří složitý labyrint chodeb a dómů ve dvou výškových úrovních. Mimořádné bohatství krápníků, typicky vyvinuté povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické nálezy, význačné druhy teplomilné květeny a malebnost krajiny činí z lokality Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.

Sloupsko - šošůvské jeskyně

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší přístupné jeskyně v České republice. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Prostora nazývaná Eliščina jeskyně má velmi bohatou krápníkovou výzdobu a také vynikající akustiku, proto je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby. Propast Nagelova, hluboká 80 metrů, je největší podzemní propastí svého druhu v České republice. Pro návštěvníky je zpřístupněna obdobně jako propast Macocha dvěma vyhlídkovými můstky. Šošůvská část je charakteristická křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou. Součástí je světoznámá archeologická lokalita - jeskyně Kůlna - kde byly nalezeny části lebky neandertálského člověka asi 45 000 let staré.

 • Pro tělesně postižené návštěvníky byla velká část jeskyní upravena jako bezbariérová.

Výpustek

Jeskyně Výpustek patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou historii. Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka.

Jeskyně se nachází v údolí Křtinského potoka mezi Křtinami a Adamovem. Okolí jeskyně bylo donedávna přísně střeženým vojenským prostorem.

Byčí skála + kostelík

Býčí skála je jeskyně nacházející se ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna, v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny. Spolu s Barovou (Sobolovou) jeskyní a Rudickým propadáním tvoří po Amatérské jeskyni druhý nejdelší jeskynní systém v České republice o celkové délce přesahující 16 kilometrů.

Olšovec

Wakeboarding

Wakeboarding je vodní sport, který spočívá v jízdě na wakeboardu za lodí nebo vodním vlekem po vodní hladině. Vznikl jako kombinace vodního lyžování, snowboardingu a surfování. Samotný wakeboard je přibližně obdélníkové prkno s vázáním. V Jedovnicích máte možnost vyzkoušet dvousloupový vlek, na kterém jezdí pouze jeden člověk tam a zpět, přičemž na koncích projíždí obloukem tak, že bez zastavení pokračuje zpět.

Telefon na obsluhu vleku:

 • 702 374 002 nebo 777 169 600

Webové stránky:


Půjčovna šlapadel a loděk

V půjčovně si zájemci mohou vybrat šlapadlo nebo loďku pro 4 osoby.

Provoz půjčovny:

 • květen, červen a září - víkendy
 • červenec a srpen - denně
 • V případě nepříznivého počasí (déšť, vítr) provoz omezen.

Minigolf

Hřiště minigolfu se nachází přímo v areálu ATC Olšovec, provozovatelem je MCG Jedovnice

Provozní doba:

 • květen, červen, září - víkendy (sobota + neděle), v týdnu po domluvě
 • červenec, srpen - denně 10:00 - 20:00,

Tel. kontakt:

 • pan Rimpler - 602 810 257  

www.youtube.com/watch?v=KJlAN8gbmoY&ab_channel=VousatejM%C3%BDtina

Tenisové kurty

Tenisový areál se nachází v srdci rekreační oblasti Jedovnice, v bezprostřední blízkosti vodní plochy Olšovec. Pro tenisové příznivce jsou přichystány 2 udržované tenisové kurty s antukovým povrchem. Součástí tenisových kurtů je občerstvení s venkovním posezením a výhledem na rybník Olšovec.

Webové stránky:

Akce

Mistrovství Evropy a mistrovství světa závodů motorových člunů

Webové stránky:


Dračí lodě - závody

Webové stránky:


Výlov rybníků Olšovec a Budkovan

Webové stránky:

Cyklistika

Singletrail - cyklistika v Jedovnicích

Singletrail jsou úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty prověřené metodiky, díky které se Singletrail stává uceleným produktem pro rekreaci v přírodě. Singletrail je jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do terénu, na které zažijete opravdovou zábavu. V Jedovnicích jsou vybudované celkem 3 stezky s jedním společným nástupním bodem. Jejich celková délka je více jak 28 km a můžete na nich zažít 3 stupně náročnosti od modré po černou.

 • Nemáte-li vhodné kolo na singletrailovou trasu, v Jedovnicích si je můžete zapůjčit.

Webové stránky:

Jantarová stezka - páteř Moravského krasu

Páteřní cyklotrasa kopírující trasu staré obchodní tzv. Jantarové stezky spojující středoevropské metropole Vídeň, Brno a Krakow.

V části mezi Brnem a Sloupem protíná trasa významné turistické regiony Moravského krasu. Frekventovaný úsek do Blanska střídá cestu údolím Punkvy a nejhlubšími krasovými kaňony Suchého a Pustého žlebu až do Sloupu v Moravském krasu, odkud stoupá cyklotrasa lesní silnicí se zákazem vjezdu motorových vozidel a pokračuje dále přes lesy Drahanské vrchoviny do Olomouckého kraje.

Malý cyklistický okruh kolem rybníků u Jedovnic

Na tento malý cyklistický okruh u Jedovnic na východním okraji Moravského krasu se můžete vydat i s menšími dětmi. Výlet je nenáročný, vede po asfaltových a zpevněných lesních cestách.

Cyklistický výlet zahájíte v Jedovnicích, na parkovišti u severozápadního okraje rybníka Olšovec. Jedete po severním břehu a po 1,5 km rybník opustíte. Krátce vystoupáte do ulice Riviera, ve které se napojíte na cyklotrasu 5080 a dáte se po ní doprava. Směřujete do lesa a za dalšími 1,5 km jste na rozcestí Podmolský potok. Tam odbočíte doprava a nyní už se držíte červené turistické značky. Po chvíli zabočíte doprava a postupně se vrátíte do Jedovnic.

Při jízdě po pravé straně minete Dubový rybník a rybník Budkovan. Dorazíte na jižní břeh rybníka Olšovec, kde se nalézá autokemp Olšovec. Je zde několik možností občerstvení. Po asfaltové cestě podél rybníka Olšovec se vrátíte k výchozímu bodu výletu. 

Příroda

Rudické propadání

Propadání Jedovnického potoka - Rudické propadání je nejmohutnější propadání v Moravském krasu. Vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 metrů. V propadání se tak nalézá jeden z nejvyšších vodopádů v České republice. V jeskyni se také nalézá Rudická propast, nejhlubší česká suchá propast, a Obří dóm, jedna z největších jeskynních prostor v Česku. Srbský sifon pak tuto jeskyni spojuje s Býčí skálou.

S Rudickým propadáním bezprostředně sousedí skalní útvar Kolíbky, který je oblíbeným místem horolezců i filmařů, Také se zde často pase stádo ovcí a koz, což ocení nejmenší výletníci.

Rakovecké údolí

Jedinečný kaňon meandrujícího potoka Rakovce s vlhkými loukami a slepencovými skalkami je vyhlášen především výskytem bledule jarní i dalších chráněných rostlin. Na území přírodního parku se nalézají pozůstatky dvou středověkých osad (Bystřec a Černov), ke kterým je možné si udělat pěší výlet. Zachovalé lesy jsou domovem vzácných živočichů a rostlin. Na své si přijdou i rodiny s dětmi.  

Bývalý lom Seč

Pestrobarevný kaolinový lom Seč u Rudice v CHKO Moravský kras je kvůli krásné přírodní scenérii vyhledávanou turistickou lokalitou a v létě jeho písčité pláže s mělkými jezírky lákají ke koupání. Bývalý kaolinový lom Seč byl využívám od poloviny 20. století do r. 1993. Dnes představuje jediný větší odkryv sedimentů jurského až spodnokřídového stáří, označovaných jako rudické vrstvy. Kolem Seče prochází zeleně značená turistická cesta vedoucí ze Křtin do Rudice. Nedaleko okraje lomu je parkoviště a informační tabule zdejší Naučné stezky Rudické doly. Jezírka jsou domovem mnoha druhů obojživelníků. V budoucnu by se lom měl stát novou přírodní památkou.

Arboretum

Arboretum založil roku 1928 August Bayer, profesor tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Dodnes se sem jezdí vzdělávat studenti i experti z celého světa. Mimo domácí dřeviny si můžete v arboretu prohlédnout sbírku až 1000 druhů dřevin z celého světa a sbírka je stále průběžně doplňována o další druhy. Nejvzácnější dřevinou je pajehličník přeslenitý, pocházející z Japonska. Součástí arboreta je i bukový prales s ukázkou původní skladby lesů, dále louky a malebná zákoutí, na kterých jsou vystaveny dřevěné sochy většinou s přírodní tématikou, které jsou dílem studentů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na jaře je překrásná kvetoucí sekce rododendronů a azalek.

Webové stránky:

Hrady a zámky

Zřícenina hradu Holštějn

Holštejn je zřícenina hradu jižně od stejnojmenné obce v okrese Blansko. Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka. Hrad stál před mnoha staletími na vápencové skále kousek za Holštejnem. Pod hradem se nachází volně přístupná jeskyně Hladomorna, která sloužila jako hradní vězení v době jeho existence. Sama jeskyně je vysoká 17 m a její rozměry jsou 25 x 35 m. V hladomorně dnes zimují vzácní netopýři, netopýr velký a ušatý.

Nedaleko hradu se nachází jeskyně Stará a Nová Rasovna. Stará Rasovna je stejně jako Nová Rasovna propadáním potoka Bílá voda. Jeskyně jsou součástí našeho největšího jeskynního komplexu Amatérské jeskyně, okolí vstupů nabízí krásný přírodní exteriér.

Zámek Rájec - Jestřebí s parkem

Na vyvýšenině nedaleko Rájce-Jestřebí na střední Moravě se k nebi vypíná zámek Rájec nad Svitavou, jedna z nejvýznamnějších architektonických staveb u nás.

Zámek byl vystavěn na místě tvrze, o které se věří, že tady stávala už ve 13. století. Později byl gotický hrad přestavěn na renesanční reprezentační sídlo, které však vyhořelo. Zámek, který na jeho místě vznikl, měl již podobu rokokově klasicistní.

Návštěvníkům je zpřístupněno reprezentační přízemí se sbírkou broušených křišťálových manýristických nádob, orientálního porcelánu, rytin a rodinných portrétů. V jednotlivých místnostech si je pak možné prohlédnout historický nábytek a také knihovnu se skoro 60 tisíci svazky. V prvním patře je k vidění obrazová galerie s díly ze 16. - 19. století a také sbírky porcelánu, habánské keramiky a majoliky.

Za prohlídku stojí i zámecká kaple a rozlehlá zámecká zahrada s rybníčky s vodotryskem a řadou vzácných dřevin.

Zřícenina hradu Blansek

Blansek je rozsáhlá zřícenina hradu ležícího nad údolím říčky Punkvy. Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka. Známá propast Macocha je od hradu vzdálena jen cca půl kilometru vzdušnou čarou na sever; vchod do Punkevních jeskyň je přímo naproti hradu, pod kopcem, na němž stojí.

Nenechte se zmást infomační cedulí, která leží pouze v předhradí. K hradu musíte sestoupit o několik desítek metrů níže po pěšině, teprve poté se dostanete do poměrně rozlehlého hradu. Hrad plnil strážní funkci rozrůstajícího se území olomouckého biskupství, brána do předhradí byla střežena hranatou věží. Za předhradím jsou dva široké příkopy, přes které vedly dva mosty. Areál jádra hradu, chránila necelé 3 metry silná zeď, vysoká více jak 9 metrů.

Zábavní parky

Velká dohoda

V místě bývalé vápenky byl vybudován přírodní areál, ve kterém najdete to pravé k aktivním adrenalinovým zážitkům. Návštěvníkům nabízí aktivity jako je lanový park, lanovky, ferraty nebo speleoferrata. Můžete zde také proniknout do přírody Moravského krasu, projít si borovým hájem, navštívit malou jeskyni nebo jen tak pobýt u občerstvení a rozjímat na tomto krásném místě.

Webové stránky:

Aquapark Blansko

Letní aquapark v Blansku disponuje všemi atrakcemi, které návštěvníci těchto zařízení vyhledávají. Kromě klasických plaveckých drah zde naleznete saunu finského typu, infra-saunu, solárium či whirlpool. Hledáte-li uvolnění těla, můžete využít profesionálních masáží či navštívit rehabilitační bazén.

Webové stránky:

Dinopark a ZOO Vyškov

DinoPark a ZOO PARK Vyškov představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní obry a současnou faunu se zaměřením na domácí domestikovaná zvířata. DinoPark Vyškov se nalézá v malebném lesoparku na okraji Vyškova a dinosauři si toto prostředí doslova zamilovali. Desítky modelů v životních velikostech, 4D Kino s panoramatickým filmem v ceně vstupenky, absolutně ojedinělá visutá lanová dráha DinoBike, která vám umožní pohled na DinoPark z ptačí perspektivy, a to výčet atrakcí teprve začíná, přijďte se přesvědčit. Ze zooparku a zpět vás zdarma převeze unikátní silniční vláček DinoExpres. 

Poutní místa

Křtiny

Poutní místo Křtiny patří mezi naše nejstarší. Největší rozmach poutního místa byl v 17.-18. století.

V roce 1210 se zde zjevila Panna Maria Křtinská na rozkvetlém kaštanu v nedaleké Bukovince. Na začátku 18. století byla zahájena stavba současného nádherného barokního kostela, který byl postaven podle návrhu Giovanni Santiniho na místě původního poutního kostela. Samotná stavba byla dokončena v polovině 18. století a v následujících letech byla v kostele prováděna výzdoba freskami a sochami. Dokončený kostel byl vysvěcen roku 1771 biskupem Matyášem Františkem Chorinským z Ledské. V jeho středu stojí monumentální oltář s kamennou sochou Panny Marie k níž lidé putují od začátku 13. století.

Sloup

Barokní chrám Panny Marie Bolestné ve Sloupě, který je významným poutním místem oblasti Moravského krasu, patří k významným architektonickým památkám oblasti. Stavěn byl v letech 1751 - 1754 boskovickým stavitelem Vavřincem Mertou podle projektu italského architekta M. A. Canevalle.

Toto poutní místo i farnost jsou spojeny s milostnou sochou Panny Marie Bolestné, za kterou přicházejí již více než 250 let zástupy poutníků. Ti zde předkládají své prosby a bolesti. Historie mariánského poutního místa a farnosti Sloup je součástí historie samotného městyse Sloup. První písemné doklady o existenci obce jsou z roku 1373 v Zemských deskách moravských.